Hjärtstartare | Köp hjärtstartare hos Första hjälpencentrum®

AED/Hjärtstartare

Hjärtstartare används för att få igång hjärtat igen vid ett hjärtstopp. Inom sjukvården kallas hjärtstartaren ofta för defibrillator. Vi har valt att samarbeta med den amerikanska tillverkaren Defibtech som levererar hjärtstartare i toppklass för olika användningsområden. Tack vare ny teknik och prisad design får hjärtstartarna högsta testresultat, både när det gäller prestanda, tålighet och användarvänlighet.

Vi hjälper dig med allt från att välja lämplig hjärtstartare för din arbetsplats till att diskutera hur ni kan skapa en hjärtsäker arbetsmiljö med utbildning i hjärt-lungräddning och D-HLR. Hos oss kan du få råd inför köpet från någon av våra sjuksköterskor som är vana vid att använda hjärtstartare i akutsjukvården. Välj mellan olika finansieringsalternativ som direktköp, hyra och leasing.