Första hjälpen-tavlor | Första hjälpen centrum®.
Hem » Första hjälpen-butiken » Första hjälpen-tavlor

Första hjälpen-tavlor

Första hjälpen-tavlor, eller första hjälpen-stationer, är ett praktiskt sätt att samla allt förbandsmaterial på ett ställe. Första hjälpen-tavlorna levereras med ett komplett innehåll som är anpassat för de vanligaste akuta skadorna och sjukdomsfallen på olika arbetsplatser. I arbetsmiljölagen står att varje arbetsplats ska ha beredskap för första hjälpen och arbeta förebyggande för att minska risker i arbetsmiljön. Huvudansvaret ligger hos arbetsgivaren. En första hjälpen-tavla med effektivt förbandsmaterial ger en bra beredskap för olycksfall och är ett första steg för en säkrare arbetsplats!