Lifepak-defibrillatorerna kommer från Physio-Control