Hur säker är din arbetsplats?

Beredskap för första hjälpen

Varje arbetsplats ska ha beredskap för första hjälpen och arbeta förebyggande för att minska risker i arbetsmiljön. Huvudansvaret ligger hos arbetsgivaren - det står i Arbetsmiljölagen. Vi har gjort en checklista med frågor som är viktiga att fundera över och som kan hjälpa er till en bättre beredskap för första hjälpen.

Riskbedömning

• Vilka specifika risker finns på din arbetsplats?
• Finns det olika risker i olika miljöer på arbetsplatsen?
• Vilka olyckor har hänt förut?
• Har ni vidtagit åtgärder för att förhindra att de händer igen?
• Finns det skyltar som talar om var utrustning för första hjälpen-utrustningen finns, vem som kan ge första hjälpen, telefonnummer till ambulans och taxi samt adress till arbetsplatsen?
• Har ni förmågan att själva utvärdera arbetsplatsen, eller behöver ni professionell hjälp?

Utrustning

• Har ni rätt utrustning med tanke på de risker som finns på er arbetsplats?
• Är utrustningen lätt att komma åt från alla delar av arbetsplatsen eller behöver ni utöka med fler stationer?
• Är det skyltat så att alla kan hitta utrustningen när något inträffar?
• Vet personalen hur utrustningen ska användas?
• Har alla som arbetar utanför den stationära arbetsplatsen anpassad första hjälpen-utrustning som de kan ha med sig?
• Fungerar utrustningen? Har ni rutiner för kvalitetssäkring, påfyllning och kontroll av bäst före-datum?
• Vet personalen var de ska vända sig om första hjälpen-utrustningen behöver kompletteras?

Utbildning

• Har personalen gått en utbildning i HLR de senaste två åren?
• Vilken kompetens finns bland personalen? Finns det tillräckligt många som kan första hjälpen?
• Kan personalen se skillnad på olika symptom?
• Finns det rutiner för praktiska övningar och återkommande utbildning för att hålla personalens kunskap ajour?
• Har ni tillräckligt med kunskap i första hjälpen och HLR, eller behöver ni mer utbildning?

Organisation

• Har ni tagit fram en handlingsplan för hur personalen ska agera när någon blir akut sjuk eller skadad?
• Har ni en tydlig uppgiftsfördelning? Vet personalen vem som gör vad om något händer?
• Har ni tagit fram en kontaktlista så att personalen vet vilka som ska kontaktas i händelse av akut sjukdom eller skada?
• Har ni rutiner för att planeringen följs upp och är aktuell? Vid ex. omorganisationer kan planeringen behöva ses över.
• Har ni ett organiserat krisstöd som kan sättas in efter en olycka eller akut sjukdomsfall?
• Har personalen fått information om arbetsplatsens risker och hur första hjälpen-arbetet samt krisstödet är organiserat?
• Behöver ni hjälp utifrån att se över hur första hjälpen kan organiseras på er arbetsplats?

Vilka behov har ni?

Om du efter att ha gått igenom checklistan ovan känner att ni har behov av utbildning, utrustning eller kringliggande beredskapsarbete kan vi hjälpa er. Vi har jobbat med första hjälpen och HLR i 27 år. Alla våra instruktörer har lång erfarenhet av akutsjukvård och/eller ambulanssjukvård. De är experter på vilka olyckor och akuta sjukdomsfall som är vanliga i olika arbetsmiljöer. Vi kan självklart ge råd och tips på vilket utbildningsupplägg som passar din arbetsplats men fundera gärna på följande:

Vilken utrustning behöver ni?

-Enstaka produkter för påfyllning/komplettering av befintligt material?
-Enklare första hjälpen-kit för de mindre skadorna?
-Kompletta första hjälpen-stationer eller förbandsväskor med heltäckande skadematerial?
-Hjärtstartare?

Vilken utbildning är ni intresserad av?

- Första hjälpen, kanske i kombination med hjärt-lungräddning?
- Hjärt-lungräddning (HLR) - med eller utan hjärtstartare?
- Är det första hjälpen/HLR med inriktning på barn eller vuxna?

När och hur vill ni ha utbildning?

- Hur långt fram i tiden - så fort som möjligt eller om ett par månader?
- Vill ni ha utbildning på dag-, kvälls- eller kanske nattetid?
- Vilken omfattning - en heldag? En halvdag? Några timmar?
- Hur många personer behöver utbildas?
- Har ni egna önskemål om utbildningsinnehåll?

När ni skapat er en bild av vad ni kan du kontakta oss. Vi tar fram förslag på utbildningsinnehåll och produkter som kan vara lämpliga för din bransch tillsammans med en offert. Sedan stämmer vi av med er så att det motsvarar era behov och önskemål. När ni känner er helt nöjda, bokar vi tillsammans datum och tidpunkt som passar er verksamhet.

Kontakta oss

Telefon: 021-448 10 10
E-post: info@fhcentrum.se